ใครคือผู้ก่อตั้งเครดิตยูเนี่ยน?

    
     เครดิตยูเนี่ยนแห่งแรกของโลก เกิดขึ้นประเทศแรกที่ ประเทศเยอรมันนี โดยนายกเทศมนตรีชาวเยอรมัน ชื่อ เฟรดริช วิลเลี่ยม ไรฟ์ไฟเซ่น จึงได้รับการยกย่องให้ทานเป็นบิดาแห่งเครดิตยูเนี่ยนโลก ท่านเกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2361 ถึงแก่กรรมเมื่อ ปี พ.ศ.2431 รวมอายุได้ 70 ปี

     ด้วยความมุ่งมั่นในความพยายามที่จะช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนด้วยวิธีต่าง ๆ มากมาย แต่ผลที่ปรากฎคือไม่ดีเท่าที่ควร คนจนก็ยังจนอยู่อย่างเดิม และยังมีหนี้สินติดตัวกันมากขึ้น ในที่สุด ท่านก็ได้รวบรวมคนรวยใจบุญจัดตั้งสมาคมใจบุญ รวบรวมเงินไว้เพื่อให้คนจนยืมเงินโดยไม่่คิดดอกเบี้ย ปรากฎว่าไม่ได้ผลเช่นเคย ท่านจึงได้จัดการประชุมคนจนขึ้นเพื่อชี้แจ้งอธิบายความจำเป็นที่ต้องรวบรวมเพื่อช่วยเหลืออย่างจริงจังและจริงใจ โดยมีกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่จำเป็นและทุกคนตกลงใจร่วมกัน จึงได้จัดตั้งเครดิตยูเนี่ยนแห่งแรก ในปี พ.ศ.2407 ชื่อ "เฮดเดสดอร์ฟเครดิตยูเนี่ยน" ปรากฎว่าได้ผลดี น่าภูมิใจ เมื่อท่านถึงแก่กรรม กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนในประเทศเยอรมันนีมีทั้งหมด 425 กลุ่ม ต่อจากนั้นก็ได้ขยายวงกว้างออกไปทั่วยุโรป อเมริกา แคนาดา เอเชียและทั่วโลก จนกระทั้งทุกวันนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น